📌 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 1/2567 ฝากประจำระยะยาว ดอกเบี้ยสูงสุด 3.60% 📌 ระเบียบ ชอ.สธ. ว่าด้วยการถือหุ้น สำหรับสมาชิกในหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ พ.ศ.2566
     
           📌📥คลิกที่นี่📥เพื่อดาวส์โหลด📝ใบสมัคร และ ประกาศรับสมัครเลขานุการ 1 อัตรา
           📌ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 2/2567