📌 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 3/2566 ฝากประจำระยะยาว ดอกเบี้ยสูงสุด 3.25% 📌 ระเบียบ ชอ.สธ. ว่าด้วยการถือหุ้น สำหรับสมาชิกในหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ พ.ศ.2566 🔴🟠🟡คลิกที่นี่📥เพื่อดาวส์โหลดประกาศ เงินรับฝาก ชอ.สธ.รุ่นครบรอบ 14 ปี🔴🟠🟡

     
     


🔴🟠🟡คลิกที่นี่📥เพื่อดู E-Book การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566🔴🟠🟡

           📌ประกาศ : เงินรับฝาก ชอ.สธ.รุ่นครบรอบ 14 ปี
           📌ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 3/2566
           ประกาศ : เรื่องนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามฯ
            ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ ครั้งที่ 1/2564
           ระเบียบ ชอ.สธ. ว่าด้วยการถือหุ้นสำหรับสมาชิกในหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ พ.ศ.2566