📌 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 2/2567 ฝากประจำระยะยาว ดอกเบี้ยสูงสุด 3.35% 📌 ระเบียบ ชอ.สธ. ว่าด้วยการถือหุ้น สำหรับสมาชิกในหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ พ.ศ.2566
           📌📥คลิกที่นี่เพื่อดาวส์โหลด📝ประกาศ เรื่องเงินรับฝาก ชอ.สธ. รุ่นกลางปี 2567

     
           📌📥คลิกที่นี่📥เพื่อดาวส์โหลด📝ใบสมัคร และ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

           📌📥คลิกที่นี่📥เพื่อดาวส์โหลด📝ใบสมัคร และ ประกาศรับสมัครเลขานุการ 1 อัตรา
           📌ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 2/2567