📌 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 1/2567 ฝากประจำระยะยาว ดอกเบี้ยสูงสุด 3.60% 📌 ระเบียบ ชอ.สธ. ว่าด้วยการถือหุ้น สำหรับสมาชิกในหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ พ.ศ.2566 📗คลิกที่นี่📥เพื่อดาวส์โหลดประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ✏️

🌹🌹🌹คลิกที่นี่📥เพื่อดาวส์โหลดประกาศ เงินรับฝาก ชอ.สธ.รุ่นวาเลนไทน์ 2567🌹🌹🌹

     

🟡คลิกที่นี่📥เพื่อดู E-Book การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564🟡
🟠คลิกที่นี่📥เพื่อดู E-Book การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565🟠
🔴คลิกที่นี่📥เพื่อดู E-Book การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566🔴
           📌ประกาศ : เงินรับฝาก ชอ.สธ.รุ่นครบรอบ 14 ปี
           📌ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 1/2567